Tjenester

  • Revisjon og rådgivning
  • Bistand ved finansiering av prosjekter
  • Skatte og avgiftsmessig rådgivning
  • Bistand ved selskapsmessig omorganisering
  • Selskapsstiftelse, interne overføringer av eiendeler og gjeld
  • Salg og kjøp av virksomheter
  • Regnskapsmessig bistand
  • Bistand ved generasjonsskifte