Nyheter

Bistand regnskap og regnskapsavslutning:

Som følge av bortfallet av revisjonsplikten ser jeg at enkelte allikevel ønsker en gjennomgang av regnskapet for å sikre kvaliteten om enn ikke så omfattende som en ordinær revisjon.

Det som heter revisjon er en lov-definert tjeneste og som skal følge visse formalkrav.

Det er imidlertid intet som er i veien for en mindre formalistisk gjennomgang og således mer effektiv og rimeligere for deg som kunde.

Implisitt i dette ligger da tilbud om utarbeidelse av selvangivelse, næringsoppgaver m.m samt årsregnskap med noter samt innsendelse av dette.

Høres dette interessant ut, ta kontakt.