Erfaring

Jeg har spesialisert meg på revisjon av små og mellomstore bedrifter og har gjennom mange år ervervet høy kompetanse innen tradisjonell handel, servicebransjer og småindustri. Jeg behersker de fleste økonomisystemer og benytter dette i stor utstrekning ved gjennomføringen av revisjonen. Så langt det er mulig gjennomføres revisjonen hos kunden, eventuelt hos regnskapsfører da dette erfaringsmessig er det mest effektive og gir best kvalitet på revisjonen.